top of page

Phönix Company Gruppe

Öffentlich·11 Mitglieder

Sscnc 6.9 PatchPhần mềm Swansoft CNC Simulator (SSCNC) là phần mềm mô phỏng CNC. Mô tả một máy CNC thực, thao tác với Control Panel từng loại máy CNC . Bạn có thể luyện tập duy chuyển các trục, xét chuẩn phôi, offset như một máy thực. Giúp bạn làm quen với việc vận hành máy CNC. Máy Fanuc OiTBản cài Swansoft CNC Simulator (SSCNC) 6.400Link download: Tài liệu hướng dẫn: + (bài tiểu luận CNC của bác JUMBOY bên cokhi-hui.vn) + (bài hướng dẫn của Thaihung_2606 bên meslab.org) ---Trang chủ Swansoft CNC Simulator: 1. Unpack&Intall2. Move patch.exe to installdir3. Use it.4. Start the app and choose Standalone->MAC Encryption5. Register with any serial.---Update 22-03-2014Với Win 7, chuột phải trên biểu tượng SSCNC > Run as administrator
Sscnc 6.9 Patch


bottom of page